Rozwód kościelny w 45 dni? – od 8 grudnia 2015r. to możliwe

rozwod45

Papież Franciszek zmienił obowiązujące od przeszło trzech wieków zasady dotyczące orzekania nieważności małżeństwa. „Mitis Iudex Dominus Iesus” to dokument, w którym papież informuje o zmianach w przepisach dotyczących procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które weszły w życie z dniem 8 grudnia 2015r. Na czym polegają ów zmiany?

Trzonem reformy jest uproszczenie procesu kanonicznego dotyczącego orzekania nieważności małżeństwa w kierunku skrócenia czasu trwania takiego procesu. Jednakże szybki proces będzie miał miejsce tylko w przypadkach najbardziej oczywistych, czyli takich, w których zaistnieją ewidentne przesłanki do orzeczenia nieważności małżeństwa, np. pozostawanie w związku pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa lub zaraz potem, zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej bądź faktu posiadania dzieci zrodzonych z poprzedniego związku. W takich przypadkach orzeczenie nieważności małżeństwa będzie można od tej pory uzyskać w ciągu 45 dni. Według nowych przepisów proces może trwać wtedy trzydzieści dni (od chwili zwołania wszystkich uczestników), a kolejnych piętnaście dni przeznaczone jest na dalsze uwagi, np. obrońcy węzła małżeńskiego. Wyrok po takim skróconym procesie wyda biskup diecezjalny. Dotychczas średni czas trwania procesu o stwierdzenie nieważności to nawet kilka lat. Zauważmy jednak, że szczególny przyśpieszony tryb dotyczy tylko wąsko zakrojonego rodzaju spraw, w których dowody potwierdzające nieważność zawartego małżeństwa są oczywiste już na etapie składania skargi procesowej. Zatem tylko nieliczne i potwierdzone dokumentami sprawy będą mogły być prowadzone w trybie przyspieszonym. Zdaniem specjalistów prawa kanonicznego ta część papieskiej reformy dotyczyć będzie więc wąskiej grupy osób. Celem reformy nie jest bowiem ułatwienie uzyskania orzeczenia stwierdzającego nieważność małżeństwa, lecz przyspieszenie procesu w sprawach najbardziej oczywistych. Jako że przyspieszenie procesu mogłoby zagrozić zasadzie nierozerwalności małżeństwa, to w sprawach tego rodzaju papież polecił, by orzekał biskup diecezjalny.

Kolejna zmiana – która dotyczy już wszystkich spraw rozwodowych toczących się przed sądami kościelnymi – polega na zniesieniu konieczności wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa przez sądy obydwóch instancji, gdyż każda sprawa kierowana była dotychczas do sądu II instancji z urzędu. Obecnie stwierdzenie nieważności małżeństwa może być dokonane tylko przez sąd I instancji. Niezadowoleni z takiego wyroku uczestnicy procesu mają oczywiście możliwość wniesienia apelacji, ale nie będzie już jednak takiego obowiązku. Taka zmiana spowoduje również dokładniejsze rozpatrywanie spraw przez sądy pierwszej instancji, gdyż wyrok wydany w pierwszej instancji będzie mógł być prawomocny. Zmiana ta przyczyni się także do skrócenia czasu oczekiwania na prawomocny wyrok.

Dr Joanna Koczur

Dr Joanna Koczur

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po obronie pracy magisterskiej pt.: „Rola obrońcy w zakresie kontroli jakości materiału dowodowego w procesie karnym” uzyskała tytuł magistra prawa z wynikiem celującym. Po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu kryminalistyki pt: „Czynniki wpływające na wypowiedzi świadków szczerych - aspekty kryminalistyczne” uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Autorka publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki oraz procesu karnego, uczestniczka licznych konferencji naukowych poświęconych problematyce kryminalistycznej oraz karnistycznej.

- Profil - Więcej artykułów

You may also like...

1 Response

  1. Czarek napisał(a):

    Tytuł bardzo chwytliwy, ale nie koresponduje z treścią, gdzie jest mowa o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Poza tym nie ma i nigdy nie było rozwodów kościelnych (zasada nierozerwalności związku małżeńskiego).
    Fajnie ta kwestia jest poruszona tutaj:
    http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/rodzina-i-malzenstwo/czy-istnieja-rozwody-koscielne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*